Maak een deeplink naar wetten en regels op
wetten.overheid.nl
in 6 eenvoudige stappen

(er is ook een tool voor het linken naar wetten.nl)
  1. Vul hier het jaar waarin het Staatsblad is gepubliceerd:

  2. vul hier het nummer in:

  3. klik op
  4. test eerst je link door hier te klikken
    (als het goed is, dan opent je wet in een nieuw venster)
  5. Kopieer de link hieronder:

    http://wetswegwijzer.nl/staatsblad.asp?jaar=&stb=
  6. plak de link in Iprox