wateroplosbaarheid:
(SOL, mg/l) dampdruk:
(VP, Pa) afbreekbaarheid:

optioneel
uittreesnelheid:
(m/s) straal afvoerpijp: (m) temperatuur afgas:
(°C)

warmte-inhoud pluim:
emissie:
(vracht, kg/uur) schoorsteenhoogte:
(m) afstand:
(van schoorsteen tot grens bedrijfsterrein, m) lucht: {{lucht()}}
(mg/m³)
(op een afstand van: {{maxafstand()}}m)
water: {{water()}}
(µg/l) bodem: {{bodem()}}
(µg/kg)