Respons

De grafiek links toont (met een Uw keuze) uw huidige keuzes bij de inrichting van de inzameling van PMD. Indien het mogelijk is om de respons te verhogen, is dit zichtbaar door een paarse balk. Gaat u met uw muis over de paarse balk, dan wordt zichtbaar met hoeveel kilo’s per huishouden per jaar de respons toeneemt. Uit de hoogtes van de paarse balken kunt u afleiden wat de meest effectieve ingreep is.

Uw maximale verbeterpotentieel berekent u door alle effecten van de paarse balken op te tellen. Ziet u geen paarse balk, dan heeft u reeds de meest optimale keuzes gemaakt vanuit het perspectief van respons.

* Het zal afhankelijk zijn van de huidige inrichting van de inzamelstructuur voor PMD en de kenmerken van uw of gemeente of het logistiek, operationeel en financieel mogelijk is deze optimalisaties door te voeren.

Kosten

De hoogte van de respons is de belangrijkste factor voor de bepaling van de inzamelingskosten per ton: hoe meer PMD u inzamelt, hoe lager de inzamelingskosten per ton. In de grafiek is op basis van het onderzoek berekend wat uw potentiele kostenbesparing zou zijn als u alle maatregelen om de respons te verhogen (zie grafiek hierboven) zou doorvoeren. In het dashboard is in paars de potentiele besparing zichtbaar gemaakt. Indien alle optimale keuzes zijn gemaakt, zal het dashboard grijs blijven.

* De besparing gaat uit van de kosten van het gewogen gemiddelde van de inzamelingskosten en is daarmee een gemiddelde besparing.

** De berekening van inzamelingskosten en potentiele besparing op de inzamelingskosten is gebaseerd op het prijspeil 2016.

Samenstelling

De grafiek toont de componenten die impact hebben op de samenstelling. Met een Uw keuze zijn uw huidige keuzes weergegeven. Indien het mogelijk is om de samenstelling te verbeteren, is dit zichtbaar door een paarse balk. Gaat u met uw muis over de paarse balk, dan wordt zichtbaar met welk percentage u de samenstelling c.q. zuiverheid kunt verbeteren. Het percentage geeft weer met hoeveel procent de zuiverheid verbetert in vergelijking met de alternatieven binnen dit inzamelkenmerk. Zuiverheid betreft alle PMD-verpakkingsstromen inclusief inzamelzakken (zie hiervoor ook het rapport).

Aan de verschillende hoogtes van de paarse balken kunt u afleiden wat de meest effectieve ingreep is. Uw maximale verbeterpotentieel berekent u door alle effecten van de paarse balken op te tellen. Ziet u geen paarse balk, dan heeft u reeds de meest optimale keuzes gemaakt voor de samenstelling van het PMD.